10 informacji jak transportować ponadgabaryty

wartości, które uznawane są za ponadgabarytowe. I tak na przykład transport maszyn ważących powyżej 42 tony, czy ładunków wyżs

Dodane: 27-11-2020 09:24
10 informacji jak transportować ponadgabaryty transport ponadgabarytowy

Jednocześnie wskazują one na wartości które

Przepisy prawa od lat precyzują jakie normy muszą spełniać ładunki transportowane w tradycyjny sposób. Jednocześnie wskazują one na wartości, które uznawane są za ponadgabarytowe. I tak na przykład transport maszyn ważących powyżej 42 tony, czy ładunków wyżs