nagrzewnica na przepracowany olej

węgiel i jego pochodne

nagrzewnica na przepracowany olej
Ogrzewanie spalinowe Ogrzewanie spalinowe polega na dostarczaniu ciepła uzyskanego w wyniku procesu spalania materiału zwanego paliwem.

W tradycyjnych układach są to: materiały stałe: węgie.